Adobe Effekter guide för Teckenpedagogerna team

Guide 01 – Ladda ner material här

Guide 02 – Ladda ner material här

Guide 03 – Ladda ner material här

Guide 04 – Ladda ner material här

Guide 05 – Ladda ner material här

Guide 06 – Ladda ner material här

Guide 07 – Ladda ner material här

Viktig information:
Lösenord får ni från Micke. Vi kör en lektion i taget.

Menu